Kierownik świetlicy informuje że opłata za obiady w styczniu wynosi 70 zł .

WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ NA  NUMER KONTA :

15 1240 1792 1111 0011 0321 2785

Skip to content