29 listopada 2021 r. klasa 1 d pod opieką p. Moniki Kowalczyk oraz p. Aliny Statkiewicz udała się do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, by tam wziąć udział w lekcji  muzealnej pod hasłem „Na świętego Andrzeja wszystkim pannom nadzieja”. W czasie muzealnych warsztatów dzieci poznały historię  obrzędu, dowiedziały się czemu służyły niegdyś wróżby andrzejkowe i co różniło je od wróżb katarzynkowych. Uczniowie poznali dawne zwyczaje i wróżby nie tylko w teorii, ale i poprzez aktywny w nich udział, w praktyce.

Udział dzieci w andrzejkowych wróżbach w sanockim Skansenie to doskonały sposób na przybliżenie dzieciom ludowych zwyczajów oraz uwrażliwianie na piękno tradycji i jej podtrzymywanie. I choć wróżby andrzejkowe dzisiaj traktuje się z przymrużeniem  oka, to jednak nadal wyzwalają wiele pozytywnych emocji.

                                                                                     Alina Statkiewicz

Skip to content