Dla organizacji pożytku publicznego rozpoczął się okres rozliczeniowy –  wpłaty z tytułu 1% podatku za rok 2020 zasiliły nasze konto kwotą 3119, 51 zł.  Zakupiono 176 książek  wzbogacających księgozbiór naszej szkolnej biblioteki o tytuły dla Czytelników w różnym wieku, z myślą o szkole i środowisku lokalnym.

Wydatkowano na ten cel 3778 zł, zabezpieczając też fundusze na sukcesywne zakupy do końca lipca, kiedy Urzędy Skarbowe przekazują organizacjom  wpływy z tytułu 1% podatku. Są one wartością samą w sobie, ale też co istotne – pozwalają na podejmowanie starań o pozyskanie dotacji, zabezpieczając udział wkładu własnego

 Dzięki wsparciu 1 % podatku zarówno ze strony tych z Państwa, którzy nie potrafią żyć bez książek, jak i tych, którzy za czytaniem nie przepadają lub czasu nie mają, ale doceniają sens starań na rzecz obecności książki w naszym życiu na każdym jego etapie, możemy naszą misję na rzecz książek i czytelnictwa kontynuować. Dziękujemy zatem bardzo za dotychczasowe wsparcie i prosimy o pamięć w bieżącym sezonie rozliczeń podatkowych.

Przypominamy też, że w ramach środowiskowej działalności, Stowarzyszenie zapewnia możliwość wypożyczeń po południu, prowadząc systematycznie dyżury biblioteki szkolnej w każdy piątek w godzinach 14.00 – 16.00

W załączeniu najnowsze zakupy oraz kilka tytułów kupionych ciut wcześniej, a zamieszczonych z myślą zaprezentowaniu różnorodności książkowej oferty.

Grażyna Bartkowska

Skip to content