Kalendarz roku szkolnego 2021/22

1.09.2021Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
8-10.09.202Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów:
07.09.2021r. z klas 1-3
08.09.2021r. z klas 4-6
09.09.2021r. z klas 7-8
14.10.2021Dzień Edukacji Narodowej – obchody 30 – lecia szkoły
15.10.2021Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
16-18.11.2021Wywiadówki: 
16.11.2021r. klasy 1-3
17.11.2021r. klasy 4-6
18.11.2021r. klasy 7-8
listopad/grudzieńPróbne egzaminy klas 8
21.12.2021Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym.
23- 31.12 2021Zimowa przerwa świąteczna
15.10. 2021r. – piątek
12.11.2021r. – piątek
07.01.2022r – piątek 02.05.2022r  poniedz 23-27.05.2022r -egz.8 17.06.2022r – piątek
Dni wolne (dyżur opiekuńczy nauczycieli).
Do 19.01,2022Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 Do 21.01.2022Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych
26.01.2022Konferencja klasyfikacyjna za I semestr
28.01.2022Koniec I semestru

14 – 27.02.2022
Ferie zimowe
1-3.02.2022Wywiadówki: 
1.02.2022r. klasy 1-3
2.02.2022r. klasy 4-6
3.02.2022r. klasy 7-8
Marzec/kwiecień 2022Rekolekcje
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
11-13.05.2022Wywiadówki:               
10.05.2022r. klasy 1-3
11.05.2022r. klasy 4-6
12.05.2022r. klasy 7-8
21.05.2022Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym
24-26.05.2022Egzaminy klas 8
2.06.2022Święto Szkoły i Dzień Patrona.
4.06.2022Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
Do 13.06.2022Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
15.06.2022Wpisanie ostatecznych ocen rocznych
20.06.2022Konferencja klasyfikacyjna
24.06.2022Uroczyste zakończenie roku szkolnego