Rok szkolny 2020/21

1.09.2020r.Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
8-10.09.2020r.Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów:
8.09.2020r. z klas 1-3
9.09.2020r. z klas 4-6
10.09.2020r. z klas 7-8
14.10.2020r.Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych)
2.11.2020r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
17-19.11.2020r.Wywiadówki: 
17.11.2020r. klasy 1-3
18.11.2020r. klasy 4-6
19.11.2020r. klasy 7-8
listopad/grudzieńPróbne egzaminy klas 8
21.12.2020r.Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym.
21 i 22.12.2020r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
23- 31.12 2020r.Zimowa przerwa świąteczna
4-5.01 2021r.
21.12.2020r. 30.04.2021r.
Dni wolne (dyżur opiekuńczy nauczycieli). Zmiana dni wolnych wynika ze zmiany terminu ferii zimowych w całym kraju.
 Do 20.01.2021r.Wystawienie przewidywanych ocen za I semestr
27.01.2021r.Konferencja klasyfikacyjna za I semestr
31.01.2021r.Koniec I semestru
1-14.02.2021r.
4 – 17.01.2021
Ferie zimowe – Zmiana terminu ferii wprowadzona przez MEiN
23-25.02.2021r.Wywiadówki: 
23.02.2021r. klasy 1-3
24.02.2021r. klasy 4-6
25.02.2021r. klasy 7-8
marzec 2021r.Rekolekcje
1-6.04.2021r.Wiosenna przerwa świąteczna
11-13.05.2021r.Wywiadówki:               
11.05.2021r. klasy 1-3
12.05.2021r. klasy 4-6
13.05.2021r. klasy 7-8
21.05.2021r.Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym
25-27.05.2021r.Egzaminy klas 8
2.06.2021r.Święto Szkoły i Dzień Patrona.
4.06.2021r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
Do 14.06.2021r.Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
21.06.2021r.Konferencja klasyfikacyjna
25.06.2021r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego