01.09.2021r.Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
07-09.09.2021r.Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów:
07.09.2021r. z klas 1-3
08.09.2021r. z klas 4-6
09.09.2021r. z klas 7-8
14.10.2021r.Dzień Edukacji Narodowej – obchody 30 lecia szkoły
15.10.2021r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
12.11.2021r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
16-18.11.2021r.Wywiadówki: 
16.11.2021r. klasy 1-3
17.11.2021r. klasy 4-6
18.11.2021r. klasy 7-8
listopad/grudzieńPróbne egzaminy klas 8
21.12.2021r.Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym.
23- 31.12 2021r.Zimowa przerwa świąteczna
07.01.2022r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
Do 19.01.2022r.Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 Do 21.01.2022r.Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych
26.01.2022r.Konferencja klasyfikacyjna za I semestr
28.01.2022r.Koniec I semestru

14 – 27.02.2022r.
Ferie zimowe
1-3.02.2022r.Wywiadówki: 
1.02.2022r. klasy 1-3
2.02.2022r. klasy 4-6
3.02.2022r. klasy 7-8
Marzec/kwiecień 2022r.Rekolekcje
14-19.04.2022r.Wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2022r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
10-12.05.2022r.Wywiadówki:               
10.05.2022r. klasy 1-3
11.05.2022r. klasy 4-6
12.05.2022r. klasy 7-8
20.05.2022r.Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym
24-26.05.2022r.Egzaminy klas 8 Dni wolne od zajęć dla klas I-VII (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
3.06.2022r.Święto Szkoły i Dzień Patrona.
Do 13.06.2022r.Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
15.06.2022r.Wpisanie ostatecznych ocen rocznych
17.06.2022r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
20.06.2022r.Konferencja klasyfikacyjna
24.06.2022r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego
29.06.2022r.Konferencja plenarna