Termin Wydarzenie
01.09.2022r.Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
13-15.09.2022r.Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów:
13.09.2022r. z klas 1-3
14.09.2022r. z klas 4-6
15.09.2022r. z klas 7-8
14.10.2022r.Dzień Edukacji Narodowej – dzień bez zajęć lekcyjnych
31.10.2022r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
listopad/grudzieńPróbne egzaminy klas 8
15-17.11.2022r.Wywiadówki, spotkanie z wychowawcą: 
15.11.2022r. klasy 1-3
16.11.2022r. klasy 4-6
17.11.2022r. klasy 7-8
14.12.2022r.Indywidualne konsultacje dla rodziców w godz. 17:00 – 18:00.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym
22.12.2022r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
23- 31.12 2022r.Zimowa przerwa świąteczna
02.01.2023r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
Do 05.01.2023r.Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 Do 09.01.2023r.Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych
12.01.2023r.Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze
13.01.2023r.Koniec I półrocza
16 – 27.01.2023r.Ferie zimowe
31.01-2.02.2023r.Wywiadówki, spotkanie z wychowawcą: 
31.01.2023r. klasy 1-3
1.02.2023r. klasy 4-6
2.02.2023r. klasy 7-8
Marzec/kwiecień 2023
13-15.03.2023r.
Rekolekcje wielkopostne
06-11.04.2023r.Wiosenna przerwa świąteczna
18-20.04.2023r.Wywiadówki, spotkanie z wychowawcą:               
18.04.2023r. klasy 1-3
19.04.2023r. klasy 4-6
20.04.2023r. klasy 7-8
02.05.2023r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
17.05.2023r.Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym
23-25.05.2023r.Egzaminy klas 8. Dni wolne od zajęć dla klas I-VII (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
2.06.2023r.Święto Szkoły i Dzień Patrona.
09.06.2023r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
Do 12.06.2023r.Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
15.06.2023r.Wpisanie ostatecznych ocen rocznych
19.06.2023r.Konferencja klasyfikacyjna
23.06.2023r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Koniec II półrocza
29.06.2023r.Konferencja plenarna