Zgodnie z zarządzeniem Nr 20/01/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 stycznia 2022, w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Sanoku informuje, że:

  1. Ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Sanoku oraz do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy zapisów dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klasy 1 (dla dzieci z obwodu)– wnioski można składać

w dniach od 1 do 25 lutego 2022r. do godz. 15:00.

Rekrutacja do klas pierwszych spoza obwodu- wnioski można składać

w dniach od 1 do 18 marca 2022r. do godz. 15:00.

Zapisy do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku

(oddział 5-ciogodzinny bez wyżywienia).

Wnioski można składać w dniach od 1.03.2022 do 18.03.2022r. do godz. 16:00. oraz w dniach od 10.05.2022 do 12.08.2022r. do godz. 16:00.


Karta zapisu dziecka do szkoły – pobierz (PDF)

Karta zapisu dziecka spoza obwodu szkołypobierz (PDF)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy i na obiady – pobierz (PDF)

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – pobierz (PDF)

Uchwała potwierdzająca kryteria kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkołypobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 20/01/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 stycznia 2022 -Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka w roku szkolnym 2021/2022 zawierająca harmonogram czynności – pobierz (PDF)


Granice obwodu SP 1 Sanok od 01.09.2020r.

Aleja Szwajcarii, al. Wojska Polskiego, Błonie, Ciepła, Cicha, Dworcowa (nr 2), Gałczyńskiego, Górna, Jagiellońska (numery parzyste od 48, numery nieparzyste od 41), Jagodowa, Jezierskiego, dr. Jordana, Karola Kenara, Kochanowskiego, Kolejowa, Konarskiego, Korczaka, Królowej Bony (do nr 13), 800 – lecia, Lwowska, Malinowa, Mostowa, Nastrojowa, dr. Kazimierza Niedzielskiego, Ogrodowa, Opłotki, Osiedle, Podgórze, Poetycka, Pogodna, Poziomkowa, gen. B. Prugara – Ketlinga, Przelotowa, Przemyska (do nr 21), Przytulna, Pszenna, Mikołaja Reja, Reymonta, Sanocka (nieparzyste od nr 47 do 65), Schody Balowskie, Schody Franciszkańskie, Schody Serpentyny, Schody Zamkowe, Spokojna, Stawiska, Środkowa, Świętojańska, Juliana Tuwima, Warzywna, Wesoła, Stanisława Witkiewicza, Wyspiańskiego, Zagrody, Zielona, dr. Zigmunda, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz miejscowość Liszna.