Regulaminy:

Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
Regulamin Szkolnego Kola Wolontariatu
Regulamin zdalnego nauczania

Regulaminy konkursów:

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 5 I 6otwórz

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO ANGLISTĘ W POWIECIE SANOCKIM DLA KLAS 7 I 8 (otwórz)

Regulamin Konkursu Geograficznego dla uczniów klas VII  szkół podstawowych „Odkrywamy Świat”- VII edycjaotwórz