Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2021/2022

Maciej Mazur – przewodniczący

Ilona Czwerenko – z-ca przewodniczącego

Joanna Folta – z-ca przewodniczącego

Elżbieta Dziok – Nowak – sekretarz

Agnieszka Dorocka – skarbnik