Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2022/2023

Maciej Mazur – przewodniczący

Joanna Folta – z-ca przewodniczącego

Paweł Adamczyk – z-ca przewodniczącego

Agnieszka Dorocka – sekretarz

Ilona Czwerenko – skarbnik