Dział administracji
Sekretarz szkoły – Małgorzata Mańkowska
Główny księgowy – lic. Barbara Mrozek
Specjalista ds. księgowości i płac – mgr inż. Agnieszka Wójcicka
Referent ds. kadr i archiwum międzyzakładowego – mgr Magdalena Michalska
Kierownik gospodarczy – inż. Dariusz Byś

Opieka medyczna
Stomatolog – Ewa Stęchni
Stomatolog – Anna Kielar
Higienistka – Katarzyna Grzyb

Dział żywienia
Intendent – Agata Początko,
Szef kuchni – Agnieszka Koczera
Anna Ruebenbauer
Aneta Chmielewska
Anna Koczera
Agnieszka Kiczorowska
Ewelina Sokołowska
Grażyna Skrzypska
Anna Zielińska

Dział utrzymania czystości i konserwacji mienia:
Woźna – Małgorzata Kwiecińska
Woźna – Agata Hydzik
Zofia Adamowicz
Zofia Burka
Krzysztof Burnatowski
Krystyna Firlit
Barbara Gaworecka
Agata Husak
Małgorzata Lichocka
Jadwiga Pater
Paweł Rygiel
Krzysztof Januszczak
Grzegorz Buczek