Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2020/2021

Maciej Mazur – przewodniczący

Paweł Smoliński – z-ca przewodniczącego

Ilona Czwerenko – z-ca przewodniczącego

Elżbieta Dziok – Nowak – sekretarz

Monika Lemko – skarbnik

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 20 zł od jednego dziecka. W rodzinach wielodzietnych składka na jedno dziecko wynosi odpowiednio mniej, tj. przy dwójce dzieci po 10 zł itd. – wpłacane w każdej klasie u każdego dziecka odpowiednią kwotę.

Wpłaty należy dokonać u skarbnika klasowego który zbiorczo wpłaca na konto Rady Rodziców (można wpłacać kilka razy w roku po uzbieraniu np. kilku składek)

89 8642 0002 2001 0067 5699 0001 z dopiskiem nazwy klasy.

30 % składki z klasy wraca z powrotem do klasy w formie dofinansowania różnych działań klasowych. Niewykorzystane środki w danym roku przechodzą na rok następny szkolny.

W imieniu Rady Rodziców: Maciej Mazur – przewodniczący.