Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
 Przewodniczący - Tymon Osika kl.7e
 Zastępca - Weronika Latusek kl. 8c 
 Skarbnik - Marta Frączek kl.7d 
 Sekretarz - Kamila Stokop kl.8b   

Przewodnicząca sekcji dekoratorskiej: Marysia Kalbarczyk kl.7b.

Przewodnicząca sekcji imprezowej : Martyna Karłowicz kl. 8c