Statut Szkolnego Koła Caritas

DOKUMENT DO POBRANIA

AKTUALNOŚCI

Kiermasze świąteczne na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Św. Brata Alberta

W dniach 19, 20 i 28 listopada oraz 19 grudnia 2019 roku w ramach koncertu charytatywnego odbywały się kiermasze świąteczne. Wolontariusze należący do Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Koła Wolontariatu z klas VI a, VI c, i VI b sprzedawali ręcznie robione bombki, aniołki, kartki, stroiki i inne ozdoby świąteczne. Część rękodzieła, które trafiło do sprzedaży, podarowały również osoby prywatne. Dzięki hojności społeczności szkolnej udało się zgromadzić kwotę 1370 złotych.

Za zgromadzone pieniądze zostanie zakupiony sprzęt dla pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Św. Brata Alberta w Sanoku Dzięki pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej świadczonej w wyżej wymienionej placówce, pacjenci żyją godnie i bez bólu w ostatnim okresie swojego życia. Wszystkim osobom, które wsparły nasze dzieło serdecznie dziękujemy.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

W dniach od 27 listopada do 6 grudnia odbywał się w naszej szkole kiermasz świąteczny. Wolontariusze należący do Szkolnego Koła Caritas z klas Vc i Vd sprzedawali ręcznie robione bombki, aniołki, kartki, stroiki i inne ozdoby świąteczne.

Część rękodzieła, które trafiło do sprzedaży, podarowały również osoby prywatne. Dzięki hojności społeczności szkolnej udało się zgromadzić kwotę 530 złotych. Za zgromadzone pieniądze zostanie zakupiona odzież i środki higieniczne dla pacjentów sanockiego hospicjum. Należy pamiętać, że dzięki zabiegom medycznym, pomocy psychologicznej i duchowej świadczonej w wyżej wymienionej placówce, pacjenci żyją godnie, bez bólu w ostatnim okresie swojego życia.

Wszystkim osobom, które wsparły nasze dzieło Serdecznie Dziękujemy.

Iwona Kozak

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym wolontariusze SKC podjęli niżej wymienione działania charytatywne:

-Przeprowadzili zbiórkę zniczy w ramach akcji „Światełko pamięci”, zebrane znicze przekazano do Schroniska dla mężczyzn, aby mogły zapłonąć na grobach zmarłych podopiecznych.

– Wspólnie z SKW przeprowadzili zbiórkę artykułów żywnościowych, higienicznych oraz środków opatrunkowych dla Polaków żyjących na Ukrainie w ramach akcji „Polakom na Ukrainie”.

– Gromadzili  żywność, którą przekazano dla Parafialnej Caritas działającej przy klasztorze o. Franciszkanów celem wsparcia osób starszych i samotnych przed Świętami Wielkanocnymi . -Przygotowywali i organizowali ozdoby na kiermasz wielkanocny oraz współprowadzili kiermasz z Szkolnym Kołem Wolontariatu. – Pracowali systematycznie z uczniami klasy Ib przebywającymi w świetlicy szkolnej ( Inspirowali uczniów do budowania pozytywnych relacji, animowali zabawy i gry, pomagali w odrabianiu zadań domowych i przy obiedzie ).