Nabór do szkoły średniej

Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu sanockiego.

https://nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadpodstawowa/

Nabór dokumenty.

https://nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Rekrutacja do liceum – ważne daty

Oficjalny termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych trwa od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do godz. 15.00

Rekrutacja 2022 – etapy

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej odbywa się w kilku etapach. Pierwszy z nich zaczyna się jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty. Należy wówczas złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Następnie, już po egzaminie, gdy otrzyma się wynik, trzeba donieść zaświadczenie z wynikiem do konkretnej placówki.

Po ogłoszeniu przez szkoły listy uczniów, którzy zostali zakwalifikowani, należy złożyć w wybranej placówce deklarację woli przyjęcia do szkoły, a więc dostarczyć wymagane dokumenty: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po tym, jak minie termin składania dokumentów, szkoły publikują oficjalne listy, na których znajdują się kandydaci zakwalifikowani do danej placówki i ci, którym nie udało się dostać do szkoły. Wówczas rozpoczyna się drugi etap rekrutacji, który przebiega podobnie jak pierwszy

Jak dostać się do dobrego liceum?

Uczniowie, którzy chcą dostać się do dobrego liceum, muszą przyjrzeć się punktom, które mają szansę otrzymać za wysoki wynik na egzaminie ósmoklasisty i odpowiednie stopnie na świadectwie. Każdy z ósmoklasistów ma szansę uzyskać 200 punktów. Połowę z tych punktów można zdobyć za egzamin ósmoklasisty, drugą zaś – za oceny na świadectwie i dodatkową aktywność szkolną. Obliczanie punktów do liceum wcale nie jest takie trudne.

Obliczanie punktów do liceum

Jeżeli chodzi o punkty do liceum otrzymywane za oceny, to należy pamiętać, że w trakcie rekrutacji do liceum liczą się: język polski, matematyka oraz dwa inne przedmioty, które zamieszczone są w wykazie danej klasy w konkretnym liceum. Poniżej zamieszczamy informację, ile punktów otrzymuje się za poszczególne oceny:

Ocena celująca – 18 punktów,

Ocena bardzo dobra – 17 punktów,

Ocena dobra – 14 punktów,

Ocena dostateczna – 8 punktów,

Ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Można także otrzymać dodatkowe punkty. Na przykład za świadectwo z tzw. czerwonym paskiem, uczeń dostaje jeszcze 7 punktów, a za udział w szkolnym wolontariacie – 3 punkty. Warto także wykazywać się w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych, ponieważ można otrzymać jednorazowo od 2 do 10 punktów (jednak nie więcej niż 18 za wszystkie dodatkowe aktywności).

Kalkulator punktów do liceum

Inaczej sytuacja wygląda z punktami za egzamin ósmoklasisty. Za tę część uczeń może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Jak przeliczyć punkty za egzamin ósmoklasisty? Punkty za część z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a punkty za egzamin z języka obcego przez 0,3, a więc 100 proc. x 0,3 to 30 punktów. Właśnie tak prezentuje się przelicznik punktów do liceum.

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty?

W kontekście rekrutacji do liceum, bardzo ważny jest harmonogram egzaminu ósmoklasisty. Poniżej podajemy daty, które trzeba znać:

24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,

26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie inny język nowożytny),

1 lipca 2022 (piątek) – data ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty,

8 lipca 2022 (piątek) – data otrzymania przez uczniów zaświadczenia o wynikach

Szkoły ponadpodstawowe w regionie:

Sanok: https://www.nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadpodstawowa
Brzozów: https://nabor.pcss.pl/brzozow/szkolaponadpodstawowa/
Krosno: https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/

 instrukcja dotycząca wysyłania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej POBIERZ

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowychOTWÓRZ