Harmonogram zajęć wspierających, które są realizowane w roku szkolnym 2021-2022 mających na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – otwórz