„Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym”

Jan Paweł II

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku działa Szkolne Koło Wolontariatu. Od 2017 r.  prowadzi je p. Joanna Warchoł-Żuchowska, natomiast od 2020 r. opiekunką Koła jest również p. Emilia Kot. Jego członkowie włączają się, na zasadzie dobrowolności, w działalność charytatywno-pomocową, a także opiekuńczo-wychowawczą.

Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń z klas 6-8 po udzieleniu pisemnej zgody przez rodziców.

Celami głównymi SKW są:

1) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich

na krzywdę drugiego człowieka;

2) promowanie i wspieranie działań na rzecz potrzebujących;

3) rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole, najbliższym środowisku i organizowanie pomocy;

4) stała współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi akcje charytatywne;

5) działanie na rzecz środowiska lokalnego;

6) popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej i promowanie działalności społecznej;

7) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży;

8) budowanie i wzmacnianie więzi międzyklasowych i szkolnych.

Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły), a także do społeczności szkolnej w celu promowania postaw prospołecznych.

Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu reguluje Regulamin dostępny na stronie internetowej Szkoły.

AKTUALNOŚCI

31 stycznia 2022 roku

Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

Za nami 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka pieniędzy odbyła się pod hasłem „Przejrzyj na oczy!”, dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. Z tej okazji w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, zorganizowano szereg imprez, podczas których wolontariusze zbierali datki na ten szczytny cel. Nasi uczniowie również włączyli się do kwesty i pod opieką nauczycieli: p. Emilii Kot, p. Beaty Joniak, p. Anny Gaździk-Kalinieckiej, p. Doroty Rudy,p. Katarzyny Józefek, p. Tomasza Krawczyka ruszyli w różne rejony naszego miasta. Wolontariusze dzielnie znosili niesprzyjające warunki atmosferyczne, a dzięki wsparciu sanockich restauracji, mogli się ogrzać, zjeść i napić się czegoś dobrego w przerwie od kwesty. Serdecznie dziękuję wszystkim za włączenie się w kolejną już „letnią zadymę w środku zimy”!

Emilia Kot

21 grudnia 2021 

Przedświąteczne akcje Szkolnego Koła Wolontariatu

Miesiące listopad i grudzień upłynęły niezwykle pracowicie dla podopiecznych i opiekunek Szkolnego Koła Wolontariatu. W tym przedświątecznym okresie zorganizowaliśmy oraz wzięliśmy udział w licznych akcjach. Wśród nich była inicjatywa MOPS-u w Sanoku – „Wsparcie Swego od Swojego”, polegająca na zbiórce żywności oraz środków higieny dla emerytów z naszego rejonu. W tę akcję włączyło się wielu uczniów SP1, za co serdecznie dziękujemy! Kolejnym działaniem było zorganizowanie prezentów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” w Sanoku w ramach akcji „List do św. Mikołaja”. Aby zdobyć środki na zakup prezentów, o których marzyli mieszkańcy DPS-u, wolontariusze sprzedawali własnoręcznie rozmnożone kwiaty. Jak co roku, zostały również stworzone piękne kartki i świąteczne dekoracje, które trafiły do rąk samotnych osób. I jeszcze jedna akcja, w którą włączyła się cała społeczność naszej Szkoły – zbiórka żywności „SANOCZANIE-SANOCZANOM”. Dzięki uprzejmości uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, udało się stworzyć 24 paczki dla ubogich i bezdomnych sanoczan. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc!

Emilia Kot

7 grudnia 2021 roku

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji charytatywnej Sanoczanie Sanoczanom – „Świąteczna zbiórka żywności”.

W okresie od 6 do 17 grudnia 2021 zbieramy artykuły spożywcze o długim terminie ważności, które następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym.

Produkty należy składać w oznaczonym miejscu w szatni szkolnej.

Każdy gest ma znaczenie!

Wszystkim ofiarodawcom z góry DZIĘKUJEMY!

Akcję koordynuje – Szkolne Koło Wolontariatu.

6 grudnia 2021 roku

WOLONTARIUSZE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROLI MIKOŁAJA

W sobotę, 4 grudnia zakończyliśmy akcję „Zostań świętym Mikołajem”, której organizatorem była redakcja Korso Sanockie, a odbiorcami podopieczni sanockiego Domu Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” w Sanoku.

Uczniowie, należący do Szkolnego Koła Wolontariatu, z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do akcji i zorganizowali zbiórkę potrzebnych artykułów – życzeń pensjonariuszy, które zamieścili w swoich listach, udostępnionych na stronie organizatora.

 Część wolontariuszy, chcąc pozyskać środki finansowe na brakujące rzeczy, podjęła się, pod nadzorem opiekunki, pracy polegającej na rozsadzaniu kwiatów, a następnie dekorowaniu ich  i sprzedaży chętnym rodzicom, odbierającym swoje pociechy w szatni naszej szkoły.

Dzięki uprzejmości wielu osób, zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi, mogliśmy zdobyć sadzonki, za co bardzo dziękujemy.

W miniony czwartek oraz piątek, wolontariusze posegregowali i spakowali wszystkie artykuły, natomiast w sobotę, przedstawicielki SKW, pod opieką Joanny Warchoł-Żuchowskiej przekazały paczki do organizatora – redakcji Korso Sanockie.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji bardzo dziękujemy.

Poniżej link ze strony Korso Sanockie

https://korsosanockie.pl/wiadomosci/czas-magii-rozpoczety-czekamy-na-wasze-paczki-dla-dps-zdjecia/f2mgQMRqRI2z2wERggwm
https://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/zostan-sw-mikolajem-i-zrob-prezent-podopiecznym-sanockiego-dps-edycja-2021/16D3F3qahKwxDQcgFMWO

2 listopada 2021 roku

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, kochajmy tych, co nam pozostali…

Październik i listopad to miesiące szczególnej refleksji nad życiem oraz pamięci o ludziach, którzy odeszli, lecz wciąż żyją w naszych sercach.

W miniony piątek wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu udali się pod opieką nauczycieli: Joanny Warchoł-Żuchowskiej, Emilii Kot oraz Pawła Szałajko na sanocki Cmentarz Centralny.

Uczniowie wzięli ze sobą znicze, które zapalili na cmentarzu żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego poległych w walkach o wyzwolenie Ojczyzny w latach 1918-1948. Następnie udali się na grób p. Ewy Żywot, zmarłej w ubiegłym roku nauczycielki SP1. Była to chwila refleksji i wspomnień na temat lubianej przez uczniów wychowawczyni.

Wolontariusze zajęli się również zaniedbanymi grobami, które od dawna pokryte były kurzem i na których nie stał ani jeden znicz… Ochoczo zabrali się do pracy i przecierali marmurowe płyty, na których postawili przyniesione przez siebie lampiony.

Dziękuję wolontariuszom, którzy zaangażowali się w tę akcję i zapalili symboliczne światełko pamięci na grobach tych, których nie ma już wśród nas.

Emilia Kot