Piątek 25 czerwca 2021r. był dniem szczególnym dla uczniów klas ósmych, ich nauczycieli i całej szkolnej społeczności. Radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej mieszała się ze smutkiem z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę ich życia w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Gośćmi kameralnej, ale poruszającej, uroczystości zakończenia szkoły była przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pani Alicja Serwińska, przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców naszej szkoły pan Maciej Mazur oraz pani Ilona Czwerenko, przedstawicielka  rodziców ósmoklasistów pani Marzena Niemczyk, pani dyrektor Maria Korżyk oraz pani dyrektor Anna Serbin, nauczyciele i pracownicy szkoły. Nie zabrakło tych, którzy w tym dniu byli najważniejsi – uczniów klas ósmych.

W podniosły nastrój wprowadziło zebranych odśpiewanie hymnu państwowego w obecności pocztu sztandarowego, a później przyszedł czas na refleksje, wzruszenia i wspomnienia… 

Po lirycznym i nostalgicznym pożegnaniu się uczniów klas ósmych ze swoją szkołą, pani dyrektor Maria Korżyk oraz pani Alicja Serwińska wręczyły nagrody i dyplomy uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach organizowanych przez kuratorium oświaty. Tytuł laureata w konkursie języka francuskiego zdobył uczeń klasy siódmej Bartosz Klocek, tytuł finalisty z geografii – uczennica klasy siódmej Maria Kalbarczyk, tytuł finalisty z matematyki – uczeń klasy ósmej Błażej Skrzeszewski

Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem z rąk pani dyrektor i przedstawiciela Rady Rodziców odebrali swoje biało-czerwone świadectwa, nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, oraz listy gratulacyjne dla swoich rodziców. Ósmoklasistów pożegnali też młodsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego, kierując w ich stronę wzruszające życzenia wszelkiej pomyślności w nowych szkołach. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć (za które serdecznie dziękujemy Pani Marzenie Niemczyk), popłynęło kilka – a może nawet więcej niż kilka – łez…

Kochani Ósmoklasiści, dziękujemy za wszystkie wspólne, wyjątkowe chwile! Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące, by z nową energią odkrywać świat, stawiać czoła wyzwaniom, poznawać ludzi, zawierać przyjaźnie.   

Przed Wami cały świat. 

Przed Wami nadzieje, niepokoje, niepewność, ale i radość, miłość i spełnienie.  I choć wiele było dni do utraty sił i tchu, to – pamiętajcie – ważne są te dni, na które czekamy…

Skip to content