Hymn
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Prugara – Ketlinga
w Sanoku


Jest na mapie miejsce takie,
Gdzie jest szkoła i nasz dom.
Znajdziesz tu przyjaciół grono
I podaną bratnią dłoń.


ref.
Witaj Szkoło, nasza Szkoło
Chwałę Twoją chcemy nieść !
To dla Ciebie serca nasze,
Z nich płynąca dzisiaj pieśń.


Niech prowadzi nas przez życie
Sztandar z Ketlinga imieniem
On Patronem szkoły naszej
I do pracy nam natchnieniem.


ref.
Witaj Szkoło ….


Dziś uczniowie naszej szkoły
Znając życia Twego trud,
Pragną sławić Twą waleczność
W czasie ziemskich życia dróg.


ref.
Witaj Szkoło ….


Z serca płyną dziś marzenia,
Tu gdzie Sanok, gdzie nasz kraj,
Godni bądźmy ich spełnienia
I sięgnijmy głową gwiazd.


ref.
Witaj Szkoło ….

tekst: Mirosława Dec, Szymon Kozak z tatą
muzyka: Konrad Oklejewicz

Sanok, kwiecień – maj 2011 r.