Rada pedagogiczna

Skład rady pedagogicznej szkoły stanowią pracownicy pedagogiczni szkoły oraz dyrekcja szkoły. Szczegółowy wykaz osobowy pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach można znaleźć w podstronach: dyrekcja oraz kadra pedagogiczna.