Zgodnie z zarządzeniem Nr 20/01/2024 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2024, w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Sanoku informuje, że:

  1. Ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Sanoku oraz do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy zapisów dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klasy 1 (dla dzieci z obwodu)– wnioski można składać

w dniach od 1 do 15 marca 2024r. od godz. 8.00 do godz. 15:00.

Rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem– wnioski można składać

w dniach od 18 do 22 marca 2024r. od godz. 8.00 do godz. 15:00.

Zapisy do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku

(oddział 5-ciogodzinny bez wyżywienia).

Wnioski można składać w dniach od 1.03.2024 do 15.03.2024r. od godz. 8.00 do godz. 15:00. oraz w dniach od 09.05.2024 do 16.08.2024r. od godz. 8.00 do godz. 15:00.

Nabór do klasy IV – oddziału sportowego

Wnioski można składać w dniach od 18 do 22 marca 2024r. od godz. 8.00 do godz. 15:00

oraz od 09.05.2024r. do 16.08.2024r. w przypadku postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły.


Karta zapisu dziecka do szkoły – pobierz (PDF)

Karta zapisu dziecka spoza obwodu szkołypobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy i na obiady – pobierz (PDF)

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – pobierz (PDF)

Uchwała potwierdzająca kryteria kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 20/01/2024 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2024 -Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka w roku szkolnym 2024/2025 zawierająca harmonogram czynności – pobierz (PDF)

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA SANOKA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 (pobierz)


Granice obwodu SP 1 Sanok od 01.09.2020r.

Aleja Szwajcarii, al. Wojska Polskiego, Błonie, Ciepła, Cicha, Dworcowa (nr 2), Gałczyńskiego, Górna, Jagiellońska (numery parzyste od 48, numery nieparzyste od 41), Jagodowa, Jezierskiego, dr. Jordana, Karola Kenara, Kochanowskiego, Kolejowa, Konarskiego, Korczaka, Królowej Bony (do nr 13), 800 – lecia, Lwowska, Malinowa, Mostowa, Nastrojowa, dr. Kazimierza Niedzielskiego, Ogrodowa, Opłotki, Osiedle, Podgórze, Poetycka, Pogodna, Poziomkowa, gen. B. Prugara – Ketlinga, Przelotowa, Przemyska (do nr 21), Przytulna, Pszenna, Mikołaja Reja, Reymonta, Sanocka (nieparzyste od nr 47 do 65), Schody Balowskie, Schody Franciszkańskie, Schody Serpentyny, Schody Zamkowe, Spokojna, Stawiska, Środkowa, Świętojańska, Juliana Tuwima, Warzywna, Wesoła, Stanisława Witkiewicza, Wyspiańskiego, Zagrody, Zielona, dr. Zigmunda, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz miejscowość Liszna.