Dział administracji
Sekretarz szkoły – Małgorzata Mańkowska
Główny księgowy – mgr inż. Agnieszka Wójcicka
Referent ds. księgowości i płac – mgr Karolina Gembalik
Referent ds. kadr i archiwum międzyzakładowego – mgr Magdalena Michalska

Opieka medyczna
Stomatolog – Ewa Stechnij
Stomatolog – Anna Kielar
Higienistka – Karolina Rembek

Dział żywienia

Intendent – Agata Początko
Starszy kucharz – Agnieszka Koczera
kucharz – Anna Ruebenbauer
Agnieszka Kiczorowska
Aneta Chmielewska
Anna Koczera
Bernadeta Kociszewska
Anna Koczera
Grażyna Skrzypska
Ewelina Sokołowska

Dział utrzymania czystości i konserwacji mienia:

Woźna – Małgorzata Kwiecińska
Woźna – Agata Hydzik
Zofia Adamowicz
Zofia Burka
Krzysztof Burnatowski
Krystyna Firlit
Barbara Gaworecka
Agata Husak
Teresa Jakubowska
Małgorzata Lichocka
Jadwiga Pater
Grzegorz Buczek
Kamil Firlit
Krzysztof Januszczak