Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki o wprowadzeniu nauczania zdalnego, Dyrektor Szkoły Podstawowej przekazuje podstawowe informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej w okresie od 27.01.2022r. do 27.02.2022r.

  1. Nauka zdalna odbywa się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS oraz dziennika elektronicznego, uczeń z klas 1-3 powinien korzystać ze sprzętu elektronicznego pod nadzorem osoby dorosłej.
  2. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
  3. W klasach 1-3 o czasie zastosowania przerwy decyduje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej uwzględniając bieżące potrzeby uczniów.
  4. Czas trwania lekcji online wynosi 35 minut. Pozostały czas lekcji uczeń wykorzystuje na wykonanie notatek z lekcji, zadań wskazanych przez nauczyciela lub indywidualnego kontaktu z nauczycielem.
  5. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się na terenie szkoły.
  6. Szczegóły organizacji nauczania zawiera komunikat dyrektora szkoły z dnia 15.12.2021r. w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowe ważne informacje:

  • Podczas nauki zdalnej obowiązuje Regulaminu organizacji zdalnego nauczania w naszej szkole,
  • Przypominam, że wszelkie bieżące informacje przekazywane są w dzienniku elektronicznym, dlatego proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości i ogłoszeń.

Maria Korżyk – dyrektor szkoły

Materiały do pobrania określające sposób nauczania w trybie zdalnym: