Termin Wydarzenie
04.09.2023r.Inauguracja roku szkolnego 2023/2024
19-21.09.2023r.Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów:
19.09.2023r. z klas 1-3
20.09.2023r. z klas 4-6
21.09.2023r. z klas 7-8
2-3.11.2023rDni wolne (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
listopad/grudzieńPróbne egzaminy klas 8
14-16.11.2023r.Wywiadówki, spotkanie z wychowawcą: 
14.11.2023r. klasy 1-3
15.11.2023r. klasy 4-6
16.11.2023r. klasy 7-8
14.12.2023r.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym
23- 31.12 2023r.Zimowa przerwa świąteczna
02.01.2024r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
Do 15.01.2024r.Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 Do 19.01.2024r.Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych
22.01.2024r.Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze
21.01.2024r.Koniec I półrocza
23.01.-25.01.2024r.Wywiadówki, spotkanie z wychowawcą: 
23.01.2024r. klasy 1-3
24.01.2024r. klasy 4-6
25.01.2024r. klasy 7-8
29.01.-9.02.2024r.Ferie zimowe
Marzec/kwiecień 2024r.
Rekolekcje wielkopostne
28.03.-2.04.2024r.Wiosenna przerwa świąteczna
9-11.04.2024r.Wywiadówki, spotkanie z wychowawcą:               
09.04.2024r. klasy 1-3
10.04.2024r. klasy 4-6
11.04.2024r. klasy 7-8
02.05.2024r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
14-16.05.2024r.
Egzaminy klas 8
. Dni wolne od zajęć dla klas I-VII (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
17.05.2024r.Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym
29.05.2024r.Święto Szkoły i Dzień Patrona.
31.05.2024r.Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)
Do 10.06.2024r.Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
14.06.2024r.Wpisanie ostatecznych ocen rocznych
17.06.2024r.Konferencja klasyfikacyjna
21.06.2024r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Koniec II półrocza
27.06.2024r.Konferencja plenarna