Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku – to placówka publiczna, prowadzona przez Gminę Miasta Sanoka.


Budynek szkoły położony jest w centrum osiedla Błonie.

Teren jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia dzieciom bezpieczne spędzanie czasu podczas przerw i zajęć świetlicowych. Obiekt jest monitorowany na zewnątrz i wewnątrz. Dzieci spędzają czas wolny i odbywają zajęcia lekcyjne na placu zabaw, sali zabaw „Radosna Szkoła”, kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

Uczniowie do swojej dyspozycji mają:

 • jasne, przestrzenne sale lekcyjne
 • 2 pracownie komputerowe
 • bibliotekę wraz z Centrum Multimedialnym
 • 3 sale gimnastyczne (w tym do zajęć korekcyjnych, największa sala wraz z balkonem dla widzów)
 • Szkolna Izba Regionalna
 • świetlica szkolna czynna w godzinach od 6.30 do 16.30
 • stołówka szkolna
 • sala zabaw
 • aula
 • gabinet higienistki szkolnej
 • gabinet stomatologiczny

Nasza szkoła:

 • Należy do klubu szkół UNICEF
 • Posiada certyfikaty: Szkoła z Klasą i Szkoły Odkrywców Talentów
 • Jest odznaczona medalem PRO MEMORIA
 • Posiada certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujacych Zdrowie w województwie podkarpackim.
 • Każdego roku zdobywa wysokie lokaty w zawodach sportowych (od kilku lat I. lub II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej) i konkursach językowych.

Oferta szkoły:

 • lekcje przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną legitymującą się w zdecydowanej większości stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego
 • nauka tylko na 1. zmianę
 • realizacja autorskich programów innowacyjnych w zakresie wychowania fizycznego (pływanie, jazda szybka na lodzie, ogólnorozwojowa), języka angielskiego – prowadzone od klasy czwartej.
 • w klasach I – III uczniowie realizują autorski program nauki gry w szachy
 • liczne koła zainteresowań dla uczniów, w tym między innymi:
  –  jazda na łyżwach
  –  pływanie
  –  muzyczne
  –  szachy
  –  przedmiotowe
  –  SKS
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna pozwalająca przeżyć sukces każdemu uczniowi, także temu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
  – zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne i dydaktyczno- wyrównawcze
  – zajęcia socjoterapeutyczne (w szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna)
  – zajęcia logopedyczne- opieka nauczyciela wspomagającego
  – wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

Wirtualny spacer po szkole – kliknij tutaj.