Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2023/2024

Piotr Maciołek – przewodniczący

Agnieszka Dorocka – z-ca przewodniczącego

Joanna Folta – z-ca przewodniczącego

Magdalena Skuza – sekretarz

Edyta Rydzik – skarbnik