Informacje i aktualności dot. działań prowadzonych przez stowarzyszenia – kliknij tutaj.


Nasze Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku od dnia 5.03.2012 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Oznacza to, że można przekazać Stowarzyszeniu 1,5 % podatku. Prosimy zatem Państwa o pamięć o nas przy rozliczaniu podatku i przekazanie nam 1,5 % podatku.

Zebrane fundusze chcemy przeznaczyć, zgodnie ze Statutem, na wspieranie Szkoły – zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły; nagrody na konkursy szkolne i turnieje rodzinne; zorganizowanie zajęć wakacyjnych itp.

Nasz KRS: 0000342345

Sprawozdanie finansowe 2023 (otwórz)

Sprawozdanie merytoryczne 2024 (otwórz)

Informacja dodatkowa 2023 (otwórz)

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2022: (otwórz)

 Sprawozdanie finansowe za rok 2022: (otwórz), (otwórz)


Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów „Smakosz Literacki” w Sanoku 27.01.2010 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Głównym zadaniem statutowym jest sukcesywne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej z rozszerzaniem jego wykorzystania na środowisko lokalne i prowadzenie różnych form promocji czytelnictwa.

Jedynym źródłem pozyskiwania funduszy jest 1,5 % podatku, prosimy zatem o pamięć w sezonach rozliczeń podatkowych. 1,5 % zainwestowany w książki i okołoczytelniczą działalność kulturalną będzie u nas procentował po wielokroć.

Nasz KRS: 0000333089