Podstawowe zasady przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwolić  urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 

„Poznaj Polskę” – wycieczka do Wrocławia

15 – 17.11.2021r. uczniowie klas VIII b, VIII c, VIII e wyruszyli na wycieczkę dofinansowaną przez rządowe Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” do Wrocławia. W wycieczce wzięło udział 50-ro uczniów.  

Program wycieczki obejmował zwiedzanie:    

Zespół historycznego centrum Wrocławia – obszaru uznanego za pomnik historii, uczniowie odbyli spacer po tym obszarze z panią przewodnik.  

Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody – jedna z najbardziej nowoczesnych interaktywnych ekspozycji w Polsce. Uczestnicy wycieczki odkryli związane z wodą zjawiska z pogranicza biologii, geografii oraz ciekawostki z życia fauny i flory.  

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: 

  • Panorama Racławicka – w muzeum uczniowie podziwiali malarstwo J. Kossaka i poznali historię bitwy pod Racławicami.   
  • gmach główny – tu uczestnicy mogli obejrzeć bogaty zbiór sztuki od średniowiecza do czasów współczesnych np. obrazy, rzeźby, instalacje, przykłady rzemiosła artystycznego i stroje, ale także gotyckie nagrobki, witraże twórców polskich i zagranicznych.  
  • Muzeum Etnograficzne – w którym można było obejrzeć zgromadzone obiekty z zakresu kultury materialnej, sztuki, tkanin i strojów oraz folkloru.  
  • Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza  w oddziale przy ulicy Kuźniczej 22 można było podziwiać między innymi: minerały Polski, Kamienie Szlachetne, Ozdobne i Meteoryty.  

Wycieczka była bardzo udana, a uczniowie szczęśliwi  i wzbogaceni o nowy zasób wiedzy.