Szanowni Państwo


Uchwałą Rady Rodziców przyjęto wysokość rocznej składki w roku szkolnym 2023/2024 na poczet Rady Rodziców w wysokości 60 zł od dziecka, składka jest dobrowolna.

Pozyskane środki Rada Rodziców planuje przeznaczyć w tym roku szkolnym na cele związane z działalnością szkoły oraz poprawę warunków w szkole.

Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców została podjęta decyzja o zakupie dwóch „Różowych skrzyneczek”, które zostaną umieszczone w toaletach dla dziewcząt.

Pragnąc umożliwić wszystkim uczniom korzystanie z uzbieranych zasobów finansowych, celem pogłębienia integracji klasowej i wsparcia rozwoju zachowań społecznych, planujemy fundować nagrody przyznawane w ramach organizowanych w szkole konkursów, które umożliwią uczniom realizację wyżej wymienionych celów. Warunkiem otrzymania nagrody od Rady Rodziców będzie wpłacalność składki na poczet Rady Rodziców na poziomie nie mniejszym niż 50% w skali klasy. W odróżnieniu do roku ubiegłego, do wyliczenia progu procentowego brane będą pod uwagę wszystkie dzieci.

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców będzie realizować następujące zadania:

– zakup stojaków na rowery i hulajnogi,

– zakup siedzisk (powiększenie ilości miejsc wypoczynkowych dla uczniów),

– rozważany jest w miarę posiadanych środków zakup lub wsparcie szkoły w zakupie tablicy interaktywnej,

– dofinansowanie nagród dla uczniów klas I-III (pięć konkursów organizowanych przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego).

Celem umożliwienia zaplanowania budżetu na bieżący rok szkolny, uprzejmie prosimy o wpłaty na poczet Rady Rodziców (za pośrednictwem skarbnika) w terminie do końca listopada.


Z poważaniem
Piotr Maciołek
Przewodniczący Rady Rodziców


Konto do wpłat:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku
Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok
Nr rachunku 96 1240 2340 1111 0011 3077 7149