Misja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku dąży do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom.

Kształtujemy człowieka uczciwego, zdolnego żyć dla siebie i społeczeństwa.
Wiemy, że dobro dziecka, jego podmiotowość to główne przesłanki naszej działalności.

Pragniemy zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki pracy, nauki, zabawy i odpoczynku.

Priorytetem w naszych działaniach są: dobra współpraca między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz najwyższa jakość wychowania i kształcenia.

Nasze stosunki oparte są na zrozumieniu i szacunku.

Postępujemy tak, aby zasłużyć na szacunek środowiska, w którym żyjemy.

Wizja szkoły

  1. Wyposażenie ucznia w pełne kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz najwyższe wartości etyczno – moralne.
  2. Zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i kompletnej bazy dydaktycznej.
  3. Stworzenie możliwości realizacji zainteresowań wszystkim uczniom.
  4. Opracowanie optymalnego systemu oceniania.
  5. Osiągnięcie pełnej integracji podmiotów istniejących w szkole.
  6. Zorganizowanie podstawowej opieki medyczno – psychologicznej.