Regulaminy:

Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
Regulamin Szkolnego Kola Wolontariatu
Regulamin zdalnego nauczania
Regulamin nadania tytułu Absolwenta Roku

Regulaminy konkursów:

Regulamin powiatowego konkursu języka angielskiego dla klas 5 I 6
Regulamin konkursu na najlepszego anglistę w powiecie sanockim dla klas 7 I 8
Regulamin konkursu geograficznego dla uczniów klas VII  szkół podstawowych „Odkrywamy Świat”- VII edycja